Online HR Magic box!

Talent ontwikkel je met inzicht!

Geïnspireerd door de wens om mensen te helpen hun potentieel te bereiken, is L&D Support begonnen met het maken van een talentenmeting die aangeeft wat de leer- en ontwikkel mogelijkheden en behoeften van een persoon zijn. In de afgelopen 25 jaar hebben we continu vernieuwd en maken wij gebruik van diverse (IT) toepassingen om meer mensen eenvoudig te kunnen bereiken en te ondersteunen met krachtige inzichten over zichzelf.

In de volgende marktgebieden in L&D Support Nederland actief:

  • (Non) Profit organisaties, waaronder het bedrijfsleven en (locale) overheid gericht op het inzichtelijk maken van de soft-skills op individueel niveau in de HR-cyclus bij selectie, ontwikkel,- en transitievraagstukken en bij groep- en organisatievraagstukken.
  • Hoger Onderwijsinstellingen onder meer bij rendementsvraagstukken van studenten bij intake, doorstroom en uitstroom en doorlopende leerlijn.
  • Het sociale domein (sociale diensten, UWV en Werkbedrijven) onder meer door inzichten over (arbeids)perspectieven te geven binnen de verschillende doelgroepen zoals statushouders, jongeren en op korte termijn kansrijk voor uitstroom.

Ons uitgangspunt is:

Het gaat over mensen, hun capaciteiten en mogelijkheden!


Door de continue en toenemende druk om te presteren worstelen organisaties om hun doelen te bereiken. Extra druk vereist een scherpere focus om het maximale uit het beschikbare mensenlijke talentenpotentieel te halen. Een lean, bevoegd en productieve groep mensen binnen een organisatie lijkt misschien moeilijk om...

Lees verder

Binnen het sociale domein worden de vragen steeds belangrijker:

  • Wat kan een kandidaat vanuit zijn/haar talent en arbeidsbelastbaarheid?!
  • Met welke groep kansrijke kandidaten kunnen wij de uitstroom duurzaam vergroten?
  • Wat is de maximale verdiencapaciteit van mijn kandidaat?
  • ...
Lees verder

Het Hoger Onderwijs staat met betrekking tot studiesucces voor de uitdaging om goede invulling te geven aan rendements- en kwaliteitsvraagstukken. Talent.Sense ondersteunt deze vraagstukken met inzichten in talenten, ontwikkelmogelijkheden en tekortkomingen van studenten. Bij diverse instellingen ondersteunen wij...

Lees verder