Hoe (arbeids) belastbaar zijn participatieklanten?!

Veerkachtige medewerkers maken veerkrachtige organisaties

Geïnspireerd door de wens om mensen te helpen hun potentieel te bereiken, is L&D Support begonnen met het maken van een talentenmeting die aangeeft wat de leer- en ontwikkel mogelijkheden en behoeften van een persoon zijn. In de afgelopen 25 jaar hebben we continu vernieuwd en maken wij gebruik van diverse (IT) toepassingen om meer mensen eenvoudig te kunnen bereiken en te ondersteunen met krachtige inzichten over zichzelf.

In de volgende marktgebieden in L&D Support Nederland actief:

  • (Non) Profit organisaties, waaronder het bedrijfsleven en (locale) overheid gericht op het inzichtelijk maken van de soft-skills op individueel niveau in de HR-cyclus bij selectie, ontwikkel,- en transitievraagstukken en bij groep- en organisatievraagstukken.
  • Hoger Onderwijsinstellingen onder meer bij rendementsvraagstukken van studenten bij intake, doorstroom en uitstroom en doorlopende leerlijn.
  • Het sociale domein (sociale diensten, UWV en Werkbedrijven) onder meer door inzichten over (arbeids)perspectieven te geven binnen de verschillende doelgroepen zoals statushouders, jongeren en langdurig werkozen.

Ons uitgangspunt is:

Het gaat over mensen, hun capaciteiten en mogelijkheden!


De Profilizer Methode richt zich al 25 jaar op het inzichtelijk maken van talenten en mogelijkheden van mensen. Dat doen wij: op individueel niveau, in werkrelaties tussen personen, binnen groepen en populatie overzichten. Deze inzichten zijn ontwikkeld vanuit een valide- en...
Lees verder
Binnen het sociale domein worden de vragen steeds belangrijker: Hoe krijgen we goede inzichten en werkbare perspectieven voor burgers in het zittende bestand? Wat kan een kandidaat vanuit zijn/haar talent en arbeidsbelastbaarheid? Met welke groep kansrijke kandidaten kunnen wij de uitstroom...
Lees verder
Het Hoger Onderwijs staat met betrekking tot studiesucces voor de uitdaging om goede invulling te geven aan rendements- en kwaliteitsvraagstukken. Talent.Sense ondersteunt deze vraagstukken met inzichten in: talenten en voorkeuren ontwikkelmogelijkheden en stressgerelateerde aspecten bij...
Lees verder

Klanten die gebruik maken van de inzichten van L&D Support