Is dit de nieuwe geschikte accountmanager?

Hoe krijg ik klanten in beweging die een muur om zich heen gecreƫerd hebben?

Geïnspireerd door de wens om mensen te helpen hun potentieel te bereiken, heeft L&D Support meting (geen test) ontwikkeld die aangeeft wat de leer- en ontwikkel mogelijkheden en behoeften van een persoon zijn. De afgelopen 30 jaar richten we ons op het zo eenvoudig als mogelijk ondersteunen met krachtige,- en praktische inzichten in jezelf of degene die je begeleidt.

In de volgende marktgebieden in L&D Support Nederland actief:

  • (Non) Profit organisaties, waaronder het bedrijfsleven en (locale) overheid gericht op het inzichtelijk maken van de soft-skills op individueel niveau in de HR-cyclus bij coaching, burn-out preventie, selectie, ontwikkel, loopbaanvraagstukken en groep- en organisatievraagstukken.
  • Het sociale domein (sociale diensten, UWV en Werkbedrijven) onder meer door inzichten over (arbeids)perspectieven te geven binnen de verschillende doelgroepen zoals statushouders, inburgeraars, jongeren en langdurig werkozen.

Ons uitgangspunt is:

Het gaat over mensen, hun capaciteiten en mogelijkheden!


De Profilizer Methode richt zich al 25 jaar op het inzichtelijk maken van talenten en mogelijkheden van mensen. Dat doen wij: op individueel niveau, in werkrelaties tussen personen, binnen groepen en populatie overzichten. Deze inzichten zijn ontwikkeld vanuit een valide- en...
Lees verder
Binnen het sociale domein worden de vragen steeds belangrijker: Hoe krijgen we goede inzichten en werkbare perspectieven voor burgers in het zittende bestand? Wat kan een kandidaat vanuit zijn/haar talent en arbeidsbelastbaarheid? Met welke groep kansrijke kandidaten kunnen wij de uitstroom...
Lees verder
Door de nieuwe wet inburgering (januari 2022 startend) staan gemeenten voor de uitdaging om goede ondersteuning te kunnen geven aan de inburgeraars bij Inburgering & Duurzame Inzetbaarheid InCheck ondersteunt door: Betrouwbare en objectieve informatie te geven over welke (leer)route het beste past...
Lees verder

Klanten die gebruik maken van de inzichten van L&D Support