De Profilizer Methode richt zich al 25 jaar op het inzichtelijk maken van talenten en mogelijkheden van mensen. Dat doen wij: op individueel niveau, in werkrelaties tussen personen, binnen groepen en populatie overzichten. Deze inzichten zijn ontwikkeld vanuit een valide- en...
Lees verder
Binnen het sociale domein worden de vragen steeds belangrijker: Hoe krijgen we goede inzichten en werkbare perspectieven voor burgers in het zittende bestand? Wat kan een kandidaat vanuit zijn/haar talent en arbeidsbelastbaarheid? Met welke groep kansrijke kandidaten kunnen wij de uitstroom...
Lees verder
Door de nieuwe wet inburgering (januari 2022 startend) staan gemeenten voor de uitdaging om goede ondersteuning te kunnen geven aan de inburgeraars bij Inburgering & Duurzame Inzetbaarheid InCheck ondersteunt door: Betrouwbare en objectieve informatie te geven over welke (leer)route het beste past...
Lees verder