Elke onderwijsinstelling wil haar studenten met de juiste bagage, in het beoogde tijdspad, naar de eindstreep begeleiden.

Talent.Sense

Het Hoger Onderwijs staat met betrekking tot studiesucces voor de uitdaging om goede invulling te geven aan rendements- en kwaliteitsvraagstukken. Talent.Sense ondersteunt deze vraagstukken met inzichten in talenten, ontwikkelmogelijkheden en tekortkomingen van studenten. Bij diverse instellingen ondersteunen wij de instroom (SKC), de doorstroom (SLB) en de uitstroom van studenten (langstudeerproblematiek).

Studenten, begeleiders alsmede het management ontvangen waardevolle informatie om goede (studie)keuzes te kunnen maken en ondersteuning te bieden bij juiste keuzes!

Ga naar: Talent.Sense