De informatie over de valkuilen voor de desbetreffende jongere, geven handvatten voor een succesvol vervolg die ik nergens anders kan krijgen!

Talent.Sense

Het Hoger Onderwijs staat met betrekking tot studiesucces voor de uitdaging om goede invulling te geven aan rendements- en kwaliteitsvraagstukken. Talent.Sense ondersteunt deze vraagstukken met inzichten in talenten, ontwikkelmogelijkheden en tekortkomingen van studenten. Bij diverse instellingen ondersteunen wij de instroom (SKC), de doorstroom (SLB) en de uitstroom van studenten (langstudeerproblematiek).

Studenten, begeleiders alsmede het management ontvangen waardevolle informatie om goede (studie)keuzes te kunnen maken en ondersteuning te bieden bij juiste keuzes!

Ga naar: Talent.Sense