Hoe weet ik wat deze millennial ECHT wil en nodig heeft om te floreren?!

InCheck

Door de nieuwe wet inburgering (januari 2022 startend) staan gemeenten voor de uitdaging om goede ondersteuning te kunnen geven aan de inburgeraars bij Inburgering & Duurzame Inzetbaarheid

InCheck ondersteunt door:

  • Betrouwbare en objectieve informatie te geven over welke (leer)route het beste past
  • Direct, realistisch en duidelijk perspectief op inzetbaarheid van de inburgeraar te bieden
  • (verborgen) werktalenten, top competenties, voorkeuren en leerbaarheid van inburgeraars & statushouders zichtbaar te maken
  • Goede trajectkeuzes en uitstroom naar werk eenvoudiger en succesvoller te laten verlopen

Wij zijn sinds 2015 actief en hebben veel ervaring en goede resultaten behaald in samenwerking met diverse gemeenten in Nederland en Duitsland. Inburgeraars en begeleiders alsmede het management ontvangen waardevolle (stuur)informatie om goede keuzes te kunnen maken en ondersteuning te bieden bij juiste trajecten en routes!

Ga naar: InCheck