News

10

05

ABC-Methode en InCheck Krachtdag

L&D Support heeft met de ABC-Methode een diagnose instrument dat haarfijn inzage geeft in de mogelijkheden van onder meer participatieklanten in het sociale domein. Tevens heeft L&D Support de InCheck screening specifiek voor statushouders ontwikkeld. Door de jaren heen werken inmiddels al tientallen gemeenten en aanpallende organisaties met deze inzichten om hun doelstellingen varierend van bestandsinzichten, tot juiste trajectkeuzes tot uitstroombevordering te realiseren.

Elk jaar organiseert L&D Support voor de bestaande en nieuwe relaties die werken met de ABC-Methode en InCheck een Krachtdag. Op deze kunnen met name de klantmanagers, casemanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers, teamleiders, werkgeversdienstverlening professionals en alle overige collega's van verwante organisaties van elkaar leren en zich laten inspireren door de nieuwe mogelijkheden en leerervaringen vanuit L&D Support alsmede van de gemeenten die met de ABC-Methode en InCheck werken.

Dit jaar vindt de zogenaamde ABC-Methode en InCheck Krachtdag plaats op donderdag 5 oktober in Amsterdam. Voor meer informatie over het programma en inschrijving zie: https://www.ldsupport.nl/nl/nieuws-en-training?seminar_id=213