News

02

04

En welke oplossingen zijn er dan voor degenen die weinig uitzicht hebben? De ABC-Methode helpt dat inzichtelijk te maken

Bijstand vaak uitzichtloos

Een op de tien mensen in de bijstand zit daar vijftien jaar of langer in. Vooral ouderen en laagopgeleiden zitten er al lang in.
Bijna 80.000 mensen zitten al tien jaar of langer in de bijstand blijkt uit cijfers van de Argumentenfabriek. In totaal zaten er in 2014 ruim 400.000 mensen in de bijstand, ondanks pogingen van gemeenten om mensen aan het werk te krijgen.

In de Volkskrant wijst hoogleraar arbeidsmarkt, Ton Wilthagen, erop dat het een illusie van het kabinet is de langdurig werklozen weer aan de slag te krijgen. Hij wijst op eerdere pogingen als Melkertbanen waaruit mensen ook niet makkelijk doorstroomden naar een gewone baan.

In het algemeen geldt dat driekwart van de bijstandsgerechtigden na een jaar nog steeds in een uitkeringssituatie zit.

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/2/Bijstand-vaak-uitzichtloos-2755124W/

lees ook verder op:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/bijstand-voor-velen-eindstation-een-op-tien-krijgt-al-15-jaar-uitkering~a4236502/