News

04

13

Help! Mijn statushouder zoekt werk!

Integratie en werk voor statushouders. Hoe maak je de stap naar werk en integratie gemakkelijker voor alle partijen: statushouders,management sociaal domein, klantmanagers, teamleiders werkgeversdienstverlening, scholen.

Op vrijdag 13 april bent u van harte welkom bij L&D Support in Amsterdam. Van 10 tot 14 uur nemen wij u mee in ervaringen en nieuwe visies op het bereiken van successen met de groep statushouders

Experts binnen het sociale domein die ervaring hebben met het bevorderen van duurzame uitstroom van statushouders nemen u mee in hun ervaringen.

Dat zijn:
• Ton Sprangers, Programmamanager Vluchtelingen Eindhoven - direct resulterend onder de Wethouder
• Projectleider gemeente in het midden van het land
• Teamleider van de gemeente Rheden


Op de volgende vragen wordt vanuit de praktijk antwoorden gegeven:

Vanuit management perspectief:
• Welk werkproces levert het meeste resultaat op naar duurzame uitstroom?
• Hoe koppel ik de werkgevers benadering aan de klantmanager statushouder?
• Moet ik meer investeren in begeleiding naar werk of naar school?


Vanuit klantmanagers perspectief:
• Hoe geef ik de juiste verwachting aan de statushouder weer voor zijn/haar werkmogelijkheden in Nederland?
• Hoe kom ik tot inzicht welk werk past, door een taal- en cultuurbarrière heen?


Vanuit werkgeversdienstverlening:
• Welke werkgevers kan ik gaan benaderen en wat heb ik ze te bieden?!
• Hoe maak ik aan een werkgever duidelijk dat deze statushouder niet alleen een "leuke man" is, maar dat hij het werk ook goed aankan?

Reserveer de datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt spoedig. Aanmelden kan direct via Francis@LDSupport.nl

Klik hier voor meer informatie over de InCheck screenings ondersteuning bij werkbevordering van statushouders vanuit diverse gemeenten.
http://www.in-check.eu/nl/home