News

01

17

Kennismakingsmiddag InCheck Methode

Kennismakingsmiddag InCheck


Om inzage te krijgen wat InCheck concreet inhoudt en wat dit voor uw organisatie kan toevoegen bij de ondersteuning van integratie van statushouders, organiseren wij op donderdag 30 maart 2017 in de middag (van 13.00 tot circa 16.00 uur) in Amsterdam een informatieve bijeenkomst om dit toe te lichten. Tevens zullen de ervaringen bij gemeenten met InCheck als ondersteuning bij integratie van statushouders gedeeld worden.

Onderwerpen voor deze middag:
- Welke mogelijkheden bieden de verschillende gemeentes aan voor statushouders op het gebied van taalles, taal-stages, vrijwilligerswerk, maatschappelijke ondersteuning enz.
- De algemene mening over het inburgeringstraject is verschoven van oproepen van nieuwkomers na 3 jaar inburgeringstraject naar indirect de statushouders begeleiden naar zoveel mogelijk "meedoen" en zo snel mogelijk integreren, het liefst zelfs met werk: Hoe wordt deze kanteling gemaakt binnen verschillende gemeenten? Wat zijn de lessons learned tot nu toe?
- Op welke manier helpt de InCheck Methode om de nieuwe verwachtingen vanuit politiek en maatschappij waar te maken?

U kunt zich direct aanmelden via 020-6645002 of info@LDSupport.nl.

Tevens kunt u desgewenst voorbeeldrapporten bestellen via deze contactgegevens.