Inzichten om verstandige beslissingen te nemen over de juiste mensen, juiste studie, juiste baan, juiste carrièrepad, juiste samenstelling groep!

De basis is een wetenschappelijk gevalideerde meting op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst. Deze meting wordt in verschillende landen binnen (non) profit, sociale domein en hoger onderwijs aangeboden. De inzichten worden gebruikt door getrainde- en gecertificeerde professionals in organisaties, alsmede door zelfstandige coaches en loopbaanbegeleiders. Het belangrijkste doel is om de 'match' tussen individuele talenten en andere persoonlijke kenmerken en de baan, participatie en studie te optimaliseren. Het achterliggende doel is om het gebruik van 'human capital', uitstroom van werklozen en studierendementen te verbeteren, zowel vanuit een organisatorisch en individueel gezichtspunt.

De inzichten zijn beschikbaar via specifieke rapporten en online via een dynamische beheeromgeving.


In elk van de markten waar L&D Support actief is, worden de inzichten gebruikt door klanten om de resultaten te verbeteren. De markten zijn:

Voor (non) profit organisaties - De Profilizer Methode

Voor het sociale domein - De ABC-Methode

Voor het sociale domein- InCheck Methode (voor inburgeraars)

Ons model voldoet aan het EFPA (www.efpa.eu) beoordelingsmodel en meting is geschikt bevonden voor gebruik in de genoemde toepassingsgebieden.

Aanvullende informatie en onderzoek uitgevoerd door L&D Support kunt u hier aanvragen.

De Profilizer Methode, ABC-Methode, en InCheck Methode hebben copyright van L&D Support BV.